visie en missie

 

 

” Geen enkele patiënt is hetzelfde, beschouw daarom elke patiënt als uniek en kies bij elke patiënt de best passende individuele behandeling”

Eric Laarakker

De systemische, holistische visie loopt als een rode draad door onze opleidingen heen. Verbinding, interactie en een persoonlijke benadering staan hierin centraal.

Het organisme staat in verbinding met zijn leefomgeving, met andere soortgenoten, voeding, lucht, omringende planten en dieren, het ritme van de seizoenen, van dag en nacht en ga zo maar door. Ook onze interne systemen op fysiek, mentaal en emotioneel/spiritueel niveau (luchtwegen, huid, spijsvertering, doorbloeding, bewegingsapparaat, gevoelens en gemoedstoestanden, et cetera) staan met elkaar in verbinding. Het gedrag van een systeem wordt gevormd door het samenspel van met elkaar communicerende en op elkaar reagerende deelsystemen. Terugkoppeling speelt hierbij een belangrijke rol.

Met andere woorden: er wordt niet alleen naar de afzonderlijke deelsystemen gekeken, maar vooral ook naar de manier waarop zij wisselwerking vertonen en naar hun plaats in het geheel.

Om een voorbeeld te noemen, verkeerde voeding kan interne verstoringen geven in bijvoorbeeld de darmen en dat uit zich vervolgens in klachten als allergieën, huidproblemen, diarree, obstipatie, et cetera. De patiënt is er in dit geval het meeste bij gebaat om naast de zichtbare klachten vooral ook de voeding aan te passen.

Dat samenspel van verbinding, interactie en terugkoppeling is uniek voor iedere patiënt en daarom is iedere patiënt het meest gebaat bij een persoonlijke benadering. Chinese Medicine is een voorbeeld van een bestaand geneeskundig paradigma dat een systemische grondslag heeft.

Lees hier meer over systeemgeneeskunde.

Deze innovatieve, dynamische kijk op geneeskunde maakt het mogelijk iedere patiënt individueel te benaderen en de best passende zorg op maat te bieden door verschillende behandelsystemen aan elkaar te koppelen (=personalised medicine).

Onze missie luidt als volgt:

“improving personal health by sharing knowledge and experience in systems medicine”

Vanuit ons streven de geneeskunde te innoveren en patiënten effectievere zorg op maat te bieden wij onze kennis en ervaring aan in de vorm van opleidingen.