Lecher-antenne nascholingen

Lecher-antenne nascholingsdag Manuele Therapieën
Op zaterdag 9 juni organiseren we een nascholingsdag voor Lecher-antenne cursisten die zich willen verdiepen in het gebruik en toepassingen van de Lecher-antenne binnen de Manuele Therapieën zoals chiropractie, osteopathie en overige technieken.

Cursusdatum: zaterdag 9 juni van 12.00 uur t/m 17.15 uur.

De lesdag is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om met elkaar te oefenen. Enkele onderwerpen die aan bod komen:

  • het leren doormeten van de wervelkolom (waaronder scannen, zoeken op PIF en blokkades, afzonderlijke onderdelen meten, interne invloeden op wervelkolom doormeten)
  • het kunnen opsporen van blokkades en PIF’s in de wervelkolom
  • Ondersteunende behandeling van evt blokkades en PIF’s in de wervelkolom m.b.v. Acu cream

Lokatie: Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal: Nederlands

Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs 165,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en handouts. U ontvangt de bijbehorende Lecher-antenne frequenties die betrekking hebben op de manuele therapieën.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die de basiscursus de Lecher-antenne heeft afgerond en met een vooropleiding in Manuele therapieën (chiropractie, osteopathie etc).

De Lecher Antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. U kunt met de Lecher-antenne exact bepalen wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is. De Lecher-antenne is daarmee een zeer waardevol instrument in het gebruik van bijvoorbeeld acupunctuur en manuele therapieën. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (w.o. homeopathische en fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen.

We wijzen onze deelnemers zonder medische kennis en/of bevoegdheden er graag vooraf – en tijdens de cursus – op dat voor ons essentieel is dat ieder het instrument op integere wijze ter hand zal nemen en er op verantwoorde wijze mee aan de slag gaat. Bent u geen (dieren)arts, ga dan geen medische diagnoses stellen/uitspraken doen die u niet hoort te doen. Is er een (vermoeden van) een medisch probleem, stuur dan door naar iemand die bevoegd is de cliënt/patiënt te behandelen. Als u dit in acht neemt, dan kunnen juist zowel de Lecher-antenne als de Connectie-sensor zeer waardevolle instrumenten zijn en een verrijking brengen in uw dagelijkse praktijk.