Lecher-antenne basis cursus

De eerstvolgende cursus (6 lesdagen) start in het najaar van 2019

Klik hier om direct in te schrijven

Cursusdata: 4 en 5 oktober, 1 en 2 november, 29 en 30 november 2019. Data nog onder voorbehoud.
De Lecher Antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. U kunt met de Lecher-antenne exact bepalen wat de mate van gezondheid of pathologie van een orgaan of weefsel is. De Lecher-antenne is daarmee een zeer waardevol instrument in het gebruik van bijvoorbeeld acupunctuur en manuele therapieën. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (w.o. homeopathische en fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen.
Omdat zowel geopathogene als elektropathogene belasting bij mens en dier steeds vaker voorkomt, maakt u in de cursus ook uitgebreid kennis met woonbiologie en bijbehorende toepassingsmogelijkheden.De lessen woonbiologie worden verzorgd door Thijs Tjaden.

Meer informatie over de Lecher-antenne en toepassingen…

De nadruk van de cursus Lecher-antenne ligt op het leren meten en de medische toepassingen. Wat u als dierenarts, arts, therapeut in uw werk met mens en/of dier tegen kunt komen, staat centraal in deze cursus.U leert meten en behandelen met de Lecher-antenne. Dit alles onder begeleiding van 3 ervaren vakdocenten: Eric Laarakker (holistisch dierenarts,acupuncturist, onderzoeker), Annika ten Napel (holistisch dierenarts) en Thijs Tjaden (woonbioloog). Tevens krijgt u de beschikking over onze digitale lijst met lecher-antenne waarden ©, zoals door Eric Laarakker in de loop der jaren ontwikkeld, met daarin ruim 3.000 frequenties om mens, dier, omgeving tot in detail door te kunnen meten.

De opleiding bestaat uit 6 dagen, verspreid over drie blokken van 2 lesdagen op vrijdag en zaterdag. De cursus is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om – onder begeleiding van deskundige docenten – te oefenen; de beste vaardigheid in het meten met de lecher-antenne verkrijg je door veel te oefenen en waar mogelijk je metingen te (laten) staven.

Het leren meten met de Lecher-antenne is waar het om gaat in deze cursus. Aan bod komen verder: het meten van energiehuishouding in de drie lagen (op fysiek, energetisch en persoonlijkheidsniveau); het meten op de hand en op het lichaam; ijken en vergelijken; welke structuur is bij de klacht betrokken; het opzetten van een eigen meetprotocol; introductie in de woonbiologie (o.a. het meten op pathologische straling, het uitvoeren van een stoorsporenonderzoek en de invloed van apparatuur en omgevingsfactoren); de invloed van bepaalde produkten, het testen op therapieblokkades en hoogfrequente stoorvelden en behandeling hiervan, de invloed van veldwisselingen; het meten van voeding, water, bomen en planten; klinische toepassingen in meten met de Lecher-antenne, doormeten van mest c.q. speeksel/urine monsters; het uittesten van natuurlijke medicatie, en nog veel meer.

Lokatie
Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Taal
Nederlands

Cursusduur en Studiebelasting
De cursus bestaat uit 6 lesdagen (van 12.00 uur t/m 17.15 uur), waarin zowel theorie als praktische vaardigheden in het meten met de lecher-antenne aan bod komen. Tussen de lesblokken in wordt van de cursist verwacht zelf actief met de Lecher-antenne te gaan oefenen om de benodigde ervaringen op te doen. Reken daarom wel op een gemiddelde studiebelasting van 90 uur voor deze cursus (lessen, theorie en praktische oefening, verspreid over een periode van 3 maanden). Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs
950,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en cursusmap. De aanschaf van de Lecher-antenne (a 189,- euro*) is hierbij niet inbegrepen. Dit omdat men soms al in het bezit is van een Lecher-antenne.

* tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

De cursus is toegankelijk voor iedereen met interesse in het leren werken met de Lecher-antenne. U hoeft geen medische basiskennis te hebben om deel te kunnen nemen. In principe kan iedereen leren gebruik te maken van het instrument om in privékring mens, dier en omgeving door te meten. Wel is de opzet van de cursus zo dat we dierenartsen, artsen en therapeuten leren om het instrument te integreren in hun praktijk. We wijzen onze deelnemers zonder medische kennis en/of bevoegdheden er graag vooraf – en tijdens de cursus – op dat voor ons essentieel is dat ieder het instrument op integere wijze ter hand zal nemen en er op verantwoorde wijze mee aan de slag gaat. Bent u geen (dieren)arts, ga dan geen medische diagnoses stellen/uitspraken doen die u niet hoort te doen. Is er een (vermoeden van) een medisch probleem, stuur dan door naar iemand die bevoegd is de cliënt/patiënt te behandelen. Als u dit in acht neemt, dan kunnen juist zowel de Lecher-antenne als de Connectie-sensor zeer waardevolle instrumenten zijn en een verrijking brengen in uw dagelijkse leven.

Literatuur
cursusmap

Docenten
Eric Laarakker, Annika ten Napel, Claudia de Gooijer-Kant en Thijs Tjaden.