Nascholingen Connectie sensor

Nascholing De 7 Connecties en De 50 Connectie-middelen – 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni organiseren we een nascholing voor cursisten die de Connectie-sensor cursus hebben gevolgd. Om zich verder te kunnen verdiepen in het werken met de 7 Connecties en 50 Connectie-middelen, een uniek concept dat is ontwikkeld door Eric Laarakker.

Klik hier om direct in te schrijven

WAT ZIJN DE CONNECTIES
Connecties kun je zien als resonantiekanalen, als antennes waarmee we met het diepste wezen in onszelf, met onze karmische informatie en met de kosmos communiceren. Dit gebeurt op bewust maar vooral op onbewust niveau. Iedere Connectie heeft een eigen functie. Iedere Connectie heeft een invloed op de chakra’s en energiestromen van de drie lagen (fysiek, energetisch en spiritueel/persoonlijkheidsniveau).

Tevens kunnen er per Connectie bijbehorende emoties, gevoeligheden voor bijvoorbeeld voedsel, virussen, schimmels etc en fysieke problemen naar voren komen. Connecties staan voor de verbinding met de kern van het wezen.

Wanneer je als mens of dier veiligheid ervaart, zelfvertrouwen, goed contact met je eigen gevoel, eigenwaarde, innerlijke communicatie, zekerheid en een eigen identiteit, dan sta je op zichzelf en voel je je wezenlijk. Wanneer een mens of dier in zijn afhankelijkheid van de mens of van een ander dier deze aspecten niet meer ten opzichte van zichzelf ervaart, dan verliest het zijn eigenwaarde. Dit leidt tot verstoringen op emotioneel niveau (dus gedrag), vervolgens op energetisch niveau en tenslotte zelfs op fysiek niveau (het gaat dus door de 3 lagen heen). Hij/zij kan niet meer aangesproken worden op zijn oorspronkelijkheid, omdat hij/zij dan niet meer functioneert vanuit zijn of haar oorsprong, het is niet wat hij of zij behoorde te zijn. Men kan ook zeggen dat de Connecties een verbinding vormen tussen het fysieke (het gemanifesteerde)en het niet fysieke deel (je innerlijke landschap; het niet gemanifesteerde deel).

De Connecties brengen een verbinding tot stand tussen de biochemische, energetische, kosmische en spirituele aspecten van het leven. Bij ziekte kan er een wig gedreven worden tussen deze hechte verbinding en kan er een parasitair werkend energieveld ontstaan dat de ziekte voedt.

De 50 Connectie middelen zijn ontwikkeld om een verbinding te leggen tussen alle drie de lagen (fysiek – energetisch- persoonlijkheidskenmerken / spiritueel) oftewel tussen extracellulair – intracellulair – celkern om daarmee ontstane therapieblokkades op te heffen.

Door met Connecties te werken kun je weer een verband leggen tussen lichaam en ziel en tussen de kosmos en karma. Je kunt de zeven Connecties ook zien als zeven vormen van hechten en onthechten. Eigenlijk draait het leven vooral om te leren onthechten, leren los te laten. In ons hele leven zijn we eigenlijk met precies het tegenovergestelde bezig, met ons hechten. Als deze zeven resonantiekanalen goed doorstromen leren we makkelijker om te onthechten en krijgen minder behoefte om ons ergens aan te hechten. In de praktijk blijkt dat als je een mens of dier weer helemaal terugzet in zijn of haar eigen oorsprong, zoals zij of hij bedoeld was, het lichaam uit zichzelf de pathologie aanpakt. Dit is een hele directe effectieve aanpak die vaak ook blijvend is, mits natuurlijk de oorzaak van waarom de Connecties verstoord waren verdwenen zijn.

In onze holistische visie geloven we niet dat we de natuur kunnen evenaren en dus ook niet in staat zijn om eigenlijk het lichaam te genezen. Wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat alles dusdanig in balans is dat het lichaam het zelf op kan lossen. Vergelijk het met een ontspoorde trein. Zowel in de reguliere als in vele alternatieve therapieën bestaat de behandeling uit het voortduwen van de trein naast het spoor. Als je nu de trein terug op het spoor zet zal deze vanzelf weer kunnen gaan rijden en ben je klaar. Deze therapie werkend met de zeven Connecties, zelfreflectie en de synergisten heeft tot doel om de trein terug te zetten op de rails, om het lichaam terug te zetten in de eigen structuur waardoor een groot gedeelte uit zichzelf oplost. In de praktijk is deze manier van werken bijzonder effectief gebleken.

DE CONNECTIE-MIDDELEN
De connectie middelen werken op gevoelens van veiligheid, vertrouwen, eigenwaarde en zekerheid, waarbij het dier/mens kan afstemmen op zijn eigen gevoel, instinct en identiteit. Door het in balans brengen en helen van deze Connecties zullen ook de fysieke aspecten herstellen. Door de behandeling ontstaat in de weefsels heling, ontspanning en relaxatie. Tekorten worden aangevuld en het teveel aan afvalstoffen afgevoerd. Er vormt zich een gezond evenwicht tussen opname, verwerking en afgifte bij de celstofwisseling. Iedere ziekte ontstaat uit een of meerdere blauwdrukken die als een energetische code in het energieveld aanwezig zijn. Om de oorzaak van de ziektesymptomen blijvend met succes te behandelen, dienen deze blauwdruk codes bij de behandeling altijd geneutraliseerd te worden. Ook dit kan eventueel met de Connectie middelen.

De synergisten maken onderdeel uit van het protocol van het werken met de Connecties en Connectiemiddelen. De 5 synergisten werken in op interrelationeel niveau, kortom op de onderlinge communicatie tussen bijvoorbeeld mens – dier, mens – mens of dier-dier. De synergisten staan voor de communicatie kanalen waarmee ieder levend wezen met zijn of haar omgeving resoneert. Wanneer de synergisten of communicatie kanalen met de omgeving totaal in balans zijn dan neemt de mens en dier zijn eigen verantwoordelijkheid, bestaat er respect en loyaliteit, medegevoel en ontvankelijkheid op onvoorwaardelijke basis, d.w.z. niet manipulatief. Wanneer hier geen sprake van is wordt de relatie bindend, onduidelijk, bepalend, oordelend en zonder medegevoel. Het ontbreken van een onvoorwaardelijke relatie leidt tot voorwaardelijkheid en afhankelijkheid. Een van de partijen in dit geval meestal het dier kan zijn energie bij de interactie niet voldoende laten stromen en er ontstaat stagnatie. Dit leidt tot blokkades en op den duur tot fysieke klachten. Het herstellen van deze interrelationele resonanties leidt tot flexibiliteit, relaxatie, herstel van de fysieke functies en herstel van de eigenwaarde.

WAT LEER JE OP DEZE NASCHOLINGSDAG

  • je maakt kennis met het concept van de 7 Connecties en de & Connecties en bijbehorende concepten van Zelfreflectie en de Synergisten worden stuk voor stuk behandeld.
  • je leert het behandelprotocol van de 7 Connecties toe te passen op mens en dier. Bij iedere Connectie hoort een aantal acupunctuurpunten en connectiepunten. Je leert waar deze punten zich bevinden en hoe je hiermee de Connecties kunt behandelen met bijv. Acucream
  • Je maakt kennis met de 50 Connectie-middelen. Deze middelen worden stuk voor stuk behandeld en je leert hoe deze middelen uit te testen in de praktijk.
  • Je krijgt de gelegenheid om de testset met 50 Connectie-middelen te bestellen.

Cursusdatum: zaterdag 2 juni van 12.00 uur t/m 17.15 uur.

De lesdag is vooral praktisch van opzet, met veel gelegenheid om met elkaar te oefenen.

Lokatie: Cursusruimte Den Hoek, Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, Nederland.

Na afronding ontvangt u een deelnamecertificaat.

Prijs: 165,- euro. Dit is inclusief koffie/thee faciliteiten en handouts.

De cursus is toegankelijk voor iedereen die de basiscursus van de Connectie-sensor heeft afgerond.