Privacy- en cookiesverklaring

Privacyreglement

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Healthcare-academy Den Hoek ten behoeve van inschrijving en cursusdeelname. Healthcare-Academy Den Hoek voert de administratie in overeenstemming met de wet op de persoonsbescherming. Deze informatie wordt niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Alles wat binnen de opleidingen plaatsvindt is vertrouwelijk van aard en zal door zowel door het opleidingsinstituut en docenten enerzijds als door de deelnemers/cursisten anderzijds als zodanig behandeld worden.