Klachtenprocedure

HCA Den Hoek streeft ernaar kwalitatieve opleidingen en lezingen te organiseren op professionele wijze en in nauw contact met cursisten, docenten, vakverenigingen en andere nauw betrokkenen. Als er klachten zijn, proberen we dat dat in goed overleg met de betrokken partijen op te lossen. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan er een klacht worden ingediend die door een onafhankelijke commissie zal worden beoordeeld.

Klik hier als u meer over de klachtenprocedure wilt lezen.

Download klachtenformulier HCA Den Hoek