betaling- en annuleringsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons een bevestiging. Het cursusgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de betreffende cursus. Tegen extra betaling van 10 euro per termijn is betaling in termijnen mogelijk’ bij meerdaagse cursussen. Informatie hierover kunt u opvragen bij het secretariaat.

ANNULERING DOOR CURSIST

Mocht u verhinderd zijn om deel te nemen aan de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven, dan dient u dit schriftelijk aan het secretariaat door te geven. U kunt uw inschrijving binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, ongedaan maken. Terugtrekking van uw inschrijving binnen de bedenktijd van 14 dagen leidt tot kosteloze restitutie. Na deze 14 dagen zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van kracht:

  • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, e-mail).
  • Een annulering is pas van kracht nadat deze door Healthcare-Academy Den Hoek schriftelijk is bevestigd.Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursusdatum.
  • Bij annulering 4 tot 2 weken voor aanvang vindt restitutie van het cursusgeld plaats, verminderd met 20%;
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang (of na aanvang) vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats (u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd). Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende cursus (tegen betaling van eventuele meerkosten)
  • U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de gegevens van de vervanger door aan het secretariaat. De vervanger dient te voldoen aan voorwaarden voor toelating.
  • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen.Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van cursusgelden plaats.Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

ANNULERING DOOR HEALTHCARE-ACADEMY DEN HOEK

Bij overmacht behoudt de Healthcare-Academy Den Hoek zich het recht voor een cursus te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren). De ingeschreven cursisten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 7 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de student betaalde cursusgeld.