Algemene informatie

In samenwerking met STEHD heeft de Healthcare-academy Den Hoek in 2011 de opleidingsactiviteiten van STEHD overgenomen. Hiermee kunnen we beter invulling geven aan de groeiende vraag naar opleidingen op gebied van systems medicine / holistische geneeskunde. STEHD krijgt hierdoor alle ruimte om zich als stichting met ANBI-status te richten op haar non-profit activiteiten en doelstellingen.

De Healthcare-Academy Den Hoek is ingeschreven in het CRKBO-register voor erkende beroeps-opleidingen. De opleidingsactiviteiten zijn daarmee vrijgesteld van BTW.